ชื่อ - นามสกุล :นายดำรงชัย ประเสริฐทรง
ตำแหน่ง :กรรมการและเลขานุการ
ประเภทกรรมการ : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ที่อยู่ :113 หมู่ 2 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
Telephone :0819550761
Email :dumr36@gmail.com
FB :
Line ID :