ชื่อ - นามสกุล :นายอิทธิพล นนทา
ตำแหน่ง :รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ประเภทกรรมการ : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่อยู่ :113 หมู่ 2 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
Telephone :
Email :
FB :
Line ID :