ชื่อ - นามสกุล :นายอำนาจ ศรีจำปา
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :สอนชั้น ป.5 - ม.3 (การงาน+วิทยาการคำนวณ)
ที่อยู่ :113 หมู่ 2 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
Telephone :0862458245
Email :omodotnet@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :