ชื่อ - นามสกุล :นายอติชาต จันตะ
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :สอนชั้น ป.5 - ม.3 (คณิตศาสตร์)
ที่อยู่ :113 หมู่ 2 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :