ชื่อ - นามสกุล : นางวันเทา มลาศรี
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :สอนชั้น ป.5 - ม.3 (ภาษาไทย)
ที่อยู่ :113 หมู่ 2 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :