ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนันท์ลภัส เลิศสกุลรุ่งเรือง
ตำแหน่ง :ครูธุรการ
หน้าที่หลัก :ธุรการโรงเรียน
ที่อยู่ :113 หมู่ 2 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :