ชื่อ - นามสกุล :นายดำรงค์ฤทธิ์ ปรึกษาดี
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :สอนชั้น ป.1 - ม.3 (สุขศึกษาและพละศึกษา)
ที่อยู่ :113 หมู่ 2 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :