ชื่อ - นามสกุล :นายดำรงชัย ประเสริฐทรง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก
หน้าที่หลัก :ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านหนองกก 113 ม.2 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
Telephone :0819550761
Email :s.nongkok@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกกก